אנחנו לא רואים את המבט של ילד שמחזיק גוש של שיער שנשר, לא רואים דמעות של אמא שבנה הקטן צורח ...