אתר עבודה רועש, קסדה צהובה ואפוד זוהר, נעלי עבודה. כשמדמיינים את עבודת המהנדס, זהו בדרך כלל הדימוי הראשון שקופץ לראש. ...