פעילויות חינמיות, פעילויות בתשלום ופעילויות בבית ...