קונג'אק. לא הכרתי את המוצר עד שקבלתי לנסותו  משופרסל. אריזה לא רגילה חומר ג'לטיני בתוך נוזל …אמאאא מה זה? הגענו ...