זוהי גרסת מה-שיש-בבית לתבשיל אפונה ואטריות של ניקי ב. ...