בפעולת הגזירה יש משהו סופי. זו פעולת אל חזור. נייר שנגזר לעולם לא יהיה שלם. הנה סיפור שלי על מספריים. ...