כשחזרנו הביתה עם הגדולה, הסתכלנו אחד על השני ולא ידענו מה אנחנו אמורים לעשות עם "הדבר הזה". עכשיו יש קטנה ...