כל ילדה שישית עוברת פגיעה מינית ממושכת מאדם קרוב. זו עובדה, זה הנתון, אז איך יכול להיות שזה סוד? בואו ...