הספר "אחת־עשרה שעות" מתמקד בעתיד המתהווה בחדר הלידה ובמשקעי העבר של שתי נשים שהנסיבות הפגישו ביניהן. אנחנו מחלקות עותקים אז ...