כשאדם מבוגר מאד נהוג לומר - בערוב ימיו. עתה, במאה ה-21 תוחלת החיים עלתה מאד וגם מי שנחשב מבוגר מאד ...