אחרי כל המילים, אחרי כל הדמעות והכאבים איזה כיף שיש אחרי, כדי לראות שאוהבים, אחרי כל הכעסים, שכמו מתוך שד ...