התנהגותו של האדם לאורך חייו נקבעת על ידי הערכים הממשיים על פיהם נהגו בפועל בבית שבו גדל ומה שקרה בקפריסין ...

שיל פרלמן בטור האישי כותבת על משברים במשפחה והיום – על ילדים שלוקחים על כתפיהם את הבעיות במשפחה, למה הם ...

רופאיו של צ'רלי, תינוק החולה במחלה נדירה, קבעו שיש לאפשר לו למות אך הוריו אינם מוכנים לוותר. היכן עובר גבול ...