שטחי אחסון נוספים יעשו טוב לכל אחד מאיתנו אך לעתים אנו מעדיפים אותם מחוץ לבית. אמנם אחסון במחסן ביתי יכול ...