'נדנדת חבלי הכביסה' - סיפורו של אחמד דני ראמדן, גולה סורי, הומו, שחי בקנדה. בלשון פיוטית, המצטיירת באוזני הקורא כמו ...

חכוואתי מספר סיפורים לאהובו על מנת להשהות את המוות ממנו, סיפור אהבתם, סיפורי מדינה מתפוררת ממלחמה, סיפורי העם שהיה שלו ...