love // אהבה החגים זמן של משפחה = אהבה ללא תנאי הורי היו כמו כל זוג צעיר שהתחתן, שאיפותיהם היו ...

    כשאנחנו ילדים אנחנו מבינים ורואים את התמונה הקטנה  ובעצם זה מה שמשאיר אותנו ילדים. כמו שכתבתי בפרק א ...

אחות של… אני קופצת למים, בפעם הראשונה אני בוחרת לשתף בחיים שלי. חיים שחשבתי שהם מאוד  נורמלים ורגילים, שלכולם יש ...