שלי, שבעלה נפטר מ-ALS, בחרה בעקבות המסע הפרטי שלה לעבוד כאחות סיעודית מוסמכת בהוספיס בית עבור חולים סופניים ולהיות שם ...