יום טיול חינוכי, ערכי ומהנה בירושלים ...

נערה אחת חכמה ישבה ללמוד אזרחות. ראתה תמונה על שיווין בה כולם מחזיקים ידיים אבל פתאום התעצבה כי מי לא ...