האם כדאי לבקש אזרחות ספרדית ? בעת האחרונה אנו עדים לפרסומים רבים אודות ישראלים אשר הגישו בקשות וקיבלו אזרחות ספרדית. ...