נישואין של אזרח מדינה זרה עם אזרח ישראלי הינה אחת הדרכים העיקריות לקבלת אזרחות ישראלית. אומרים שהאהבה היא עיוורת. אם ...