מי קובע מהיא ״אווירה לא מתאימה״ ומה ״לא רלוונטי״?, ישראל 2016. ...