רק אחרי שאנו מקבלים החלטה מסויימת או בוחרים בבחירה כלשהי,רק אז נדע אם צדקנו או לא. ...