התרשמתי מהדרך שהסיפור בנוי, מהרצף שלו ומהחכמה שבה הדברים מתחברים. ...