אורי לוינסון מציג תערוכה משחקית ומרנינה במרחב הפרטי/ציבורי של עודד שתיל, שילוב של טכנולוגיה והמצאתיות שיוצר עולם אבסורדי ומפתיע ...