מספרים? לא מספרים? מה מספרים? כמה, איך מספרים? ולמה ?  סיפור שואה לגיל הרך וזה לא מה שאתם חושבים ...