האם הפנים שלי דורשות מכות? האם כששופט רואה את פניי הוא מחליט שהאישה הקטנה הזאת שעומדת מולו, עם העיניים שהצטמקו ...

להיות מסורבת גט, זה להיות שקופה, לא נחשבת. אנשים משחקים בחייך בשם הדת, בשם האגו ולפעמים פשוט בשם הנקמה. כי ...