ארבעה ספרים. שלוש נשים. גבר אחד. שלושה חדשים אחד ישן. לקראת שבוע הספר קבלו המלצות קריאה. ...