מה יש לך גברת לוין ? שני חלקים לספר - ושניהם, כמו גם שם הספר, קשורים באיתני הטבע. החלק הראשון ...

איה מתמודדת עם כל השאלות מאז שמבקשות עכשיו תשובה. האם יהיה לה אומץ לפתוח מחדש את הפצעים? אנחנו מחלקות עותקים ...