הגברים מתחלקים לשני סוגים, אבל יש גם סוג שלישי... הגיגים על גברים, נשים ומלחמות ...