כל שנה בשבוע שלפני החג, מתחיל הבאזז – מה מבשלים, מה קונים, ואני מנסה לדחות.. להדחיק.. כי אני עדיין לא ...