מי מאיתנו לא מכיר את הקפואים של סנפרוסט ? ניגשים לתא ההקפאה, מוציאים את השקית ההיא שבדמיון שלנו כבר ראינו ...