אך נטע ברזילי הפכה לגיבורה לאומית, ולמה זה צריך להדליק לנו מנורה אדומה? ...