קו לו לו קו לו לו … עשה את זה ביג סייז !! כן כולנו אתמול מהרנו לחדול מעיסוקינו ...