מועד הסגירה בהצעה לרכישת מקרקעין זה משמעותי כי אתה לשלב תאריך הסיום כתכונה של ההצעה שלך. אורבן נדלן בטענה כי ...