קניידלך משקדים גרוסים, קניידלך ממולאים בכבד וקניידלך ממצות מפוררות. שלושה מתכונים למאכל שבלעדיו פסח אינו פסח ...