נאומה המצוין של אופרה וינפרי בטקס גלובוס עורר גל תמיכה בהתמודדותה לנשיאות ארצות הברית. מה אפשר ללמוד ממנה על אמנות ...