נושא הקיימות הגיע לנקודה שבה הוא כבר לא רק אג'נדה חביבה וגם עולם האופנה מגיב לצורך. ...