גם אתם כמוני אוהבים ההצגות המבוססות על היסטוריה אמיתית ואירועים אמיתיים? ההצגה החדשה אוסלו בית ליסין היא בדיוק סוג ההצגות ...