במהלך העשורים האחרונים הוכפל ואף שולש גודל מנות המזון הנאכלות בבית ובחוץ. צריכת המזון מושפעת מגורמים חיצוניים רבים: מראה המזון, ...