פרשת שמיני מזמנת לנו שעור חשוב באומנות הוויכוח דרך הקשבה ושליטה במזג, גם בשעות הקשות של חיינו.... ...