ספר מלא קסם, מתאים לראשית קריאה (בני 7-9) ולהקראה לצעירים יותר ...