מטופש? לגמרי. מופרך? הכי. בריא? הצחקתם אותי. אבל כל כך טעים שאתם לא מאמינים ...