בעוד ארגוני הבריאות מעודדים את צריכת החלב, גוברים הקולות הטוענים שהחלב אינו בריא ...