אוטי זה מדבר (אותי זה מדבר) – אוטיזם מדבר ספר לילדים ולילדים גדולים על –  דיבורים פנימיים של ילדים המאובחנים ...

אוטי זה מדבר (אותי זה מדבר) – אוטיזם מדבר ספר לילדים ולילדים גדולים על –  דיבורים פנימיים של ילדים המאובחנים ...

לפעמים כשאני מסתכל לך בעיניים, זה בשבילי כמו שמש ששורפת עם הקרניים. אז אני מסתכל לשמים, או מכניס את הידיים ...

כשאמרתם לי "ככה לא מתנהגים", הרגשתי מאוד מבולבל, הראו לי היכן זה כתוב- הרי לקרוא, בוודאי שאוכל. מאיפה לכם שלא ...