לא ראיתי שום דבר, הייתי עיוור והכל לפתע, פתאום מתבהר… לא ראיתי עד כמה להתקרב, זה לפעמים מבלי להרגיש, להתרחק. ...

ואני סך הכל מה שרציתי לומר לכם, אני אוהב את כולכם. בעוד רגע זה יקרה, שוב יום זכרון, תהייה צפירה, ...