.. אודיסאות קצרות המתארות את מסעו של האדם המחפש את התכלית שלשמה הגיע. ספר יפהפה, חכם שטוב לבית ויפה לתת ...