כשפרשתי מעבודתי כשכירה, לא ידעתי לגמרי לאן יובילו אותי הדרכים. סקרנות רבה ליוותה את הדרך החדשה (ועדיין מלווה). ולמידה רבה ...