אפריקה, עוני, ילדים וכאב, הכל היה בספר וגם החוויה האישית שלי ...