בעיצומה של מלחמת העולם השנייה מוסר אביו של יאנק (מיכאל), את בנו לידי אחד מעובדיו הנוצריים במחסן העץ. יאנק, ילד ...

ברגישות מופלאה משרטט אהרן אפלפלד את הימים שלאחר המלחמה באירופה. השורדים עושים את דרכם הביתה. ביניהם גם תיאו. אחד הספרים ...

"גברנו על הפחדים ויש לנו אמות מידה. אנו יודעים מה עיקר ומה טפל" ...