אני אוהבת ספרים ישנים. אולי זה מפני שאני קצת אנרכיסטית. ועקשנית. אני לא אוהבת שיקבעו לי. אני לבד! אני רוצה ...