25%-50% הנחה באתר 365 מבית המשביר לכבוד הולנטיינס. אל תחכו! ...

שפע: הרבה, מכל מה שאנחנו רוצים, כל הזמן. רוב האנשים כשהם חושבים על שפע, בטוחים שזה איזה שהוא סוג של ...

ואם היה יום, בוא כעסתי נורא…   מהרתי, רציתי להספיק, עוד ועוד והיום נגמר לי…   חלף כמו בלי לשים ...